1941-43 mosaic art. Metro Novokuznetskaya. 1 Alexander Deyneka (1899-1969)

Photos aléatoires
«1941-43 mosaic art. Metro Novokuznetskaya. 1» - Alexander Deyneka