Last Days of Pompeii 2. 1827-1830 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Photos aléatoires
Last Days of Pompeii 2. 1827-1830 — Karl Pavlovich Bryullov