Kleobis and Beaton. 1823-1827 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Photos aléatoires
«Kleobis and Beaton. 1823-1827» - Karl Pavlovich Bryullov