Portrait of the architect I. Monighetti. 1840 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Photos aléatoires
«Portrait of the architect I. Monighetti. 1840» - Karl Pavlovich Bryullov