Poussin, Nicolas – Venus, Faun and Putti part 10 Hermitage

Photos aléatoires
Poussin, Nicolas - Venus, Faun and Putti — part 10 Hermitage