Shtemberg, Viktor Karlovich. Portrait of Sophia Mikhailovna Raevskaya part 13 Hermitage

Photos aléatoires
Shtemberg, Viktor Karlovich. Portrait of Sophia Mikhailovna Raevskaya — part 13 Hermitage