Portrait physiologist IM Sechenov. 1889 Ilya Repin (1844-1930)

Photos aléatoires
«Portrait physiologist IM Sechenov. 1889» - Ilya Repin