Portrait AV Zhirkevicha. 1888 Ilya Repin (1844-1930)

Photos aléatoires
Portrait AV Zhirkevicha. 1888 — Ilya Repin