Portrait of Ivan Ivanovich Shamshina. 1,902 Ilya Repin (1844-1930)

Photos aléatoires
Portrait of Ivan Ivanovich Shamshina. 1,902 — Ilya Repin