Kolya (Nikolai Yakovlevich) Simonovic. 1880 Valentin Serov (1865-1911)

Photos aléatoires
Kolya (Nikolai Yakovlevich) Simonovic. 1880 — Valentin Serov