Port-threshold. 1889 31, 4h47, 5 Ivan Ivanovich Shishkin (1832-1898)

«Port-threshold. 1889 31, 4h47, 5» - Ivan Ivanovich Shishkin