Exlibris VI Klochkova 3 Sergey Sergeyevich Solomko (1867-1928)

Photos aléatoires
«Exlibris VI Klochkova 3» - Sergey Sergeyevich Solomko