Exlibris VI Klochkova 4 Sergey Sergeyevich Solomko (1867-1928)

Photos aléatoires
«Exlibris VI Klochkova 4» - Sergey Sergeyevich Solomko