Boyarynya Morozova 1 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

Photos aléatoires
Boyarynya Morozova 1 — Vasily Ivanovich Surikov