Y Miasnitsky gates of the White City in the XVII century. 1926 Apollinaris M. Vasnetsov (1856-1933)

Photos aléatoires
Y Miasnitsky gates of the White City in the XVII century. 1926 — Apollinaris M. Vasnetsov