Tamerlanovy gate. 1869-1871 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Photos aléatoires
Tamerlanovy gate. 1869-1871 — Vasily Vereshchagin