Tamerlanovy gate. 1869-1871 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Photos aléatoires
«Tamerlanovy gate. 1869-1871» - Vasily Vereshchagin