Roses in Ladakh. 1874-1876 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Photos aléatoires
Roses in Ladakh. 1874-1876 — Vasily Vereshchagin