Ananuri. 1863 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

«Ananuri. 1863» - Vasily Vereshchagin