Kalmytskaya chapel. 1869-1870 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Photos aléatoires
Kalmytskaya chapel. 1869-1870 — Vasily Vereshchagin