End of Borodino battle. 1899-1900 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Photos aléatoires
«End of Borodino battle. 1899-1900» - Vasily Vereshchagin