Apollo and Marsyas 2 Palma il Giovane (Jacopo Negretti) (1548/50-1628)

Photos aléatoires
Apollo and Marsyas 2 — Palma il Giovane (Jacopo Negretti)