The Doges Lorenzo Priuli and Girolamo Priuli praying before the Saviour Palma il Giovane (Jacopo Negretti) (1548/50-1628)

Photos aléatoires
The Doges Lorenzo Priuli and Girolamo Priuli praying before the Saviour — Palma il Giovane (Jacopo Negretti)