Salmacis and Hermaphroditus (Diana and Endymion) Scarsellino (Ippolito Scarsella) (1550/51-1620)

Photos aléatoires
Salmacis and Hermaphroditus (Diana and Endymion) — Scarsellino (Ippolito Scarsella)