Teiresias foretells the future to Odysseus Henry (Fussli Fuseli (1741-1825)

Photos aléatoires
Teiresias foretells the future to Odysseus — Henry (Fussli Fuseli