William Merritt Chase (1849-1916)

1849,1916
Artiste William Merritt Chase