img728 Edvard Munch (1863-1944)

«img728» - Edvard Munch