img720 Edvard Munch (1863-1944)

«img720» - Edvard Munch