img734 Edvard Munch (1863-1944)

«img734» - Edvard Munch