img657 Edvard Munch (1863-1944)

«img657» - Edvard Munch