img749 Edvard Munch (1863-1944)

«img749» - Edvard Munch