img718 Edvard Munch (1863-1944)

«img718» - Edvard Munch