img755 Edvard Munch (1863-1944)

«img755» - Edvard Munch