Kiss Edvard Munch (1863-1944)

«Kiss» - Edvard Munch