img668 Edvard Munch (1863-1944)

«img668» - Edvard Munch