img687 Edvard Munch (1863-1944)

«img687» - Edvard Munch