img754 Edvard Munch (1863-1944)

«img754» - Edvard Munch