Portrait of Lady Middleton (1824-1901) Franz Xavier Winterhalter (1805-1873)

Photos aléatoires
«Portrait of Lady Middleton (1824-1901)» - Franz Xavier Winterhalter