Stay. The last warning (P. Sokolov-Skalya) Soviet Posters (1917-1941)

Photos aléatoires
«Stay. The last warning (P. Sokolov-Skalya)» Affiche - Soviet Posters