Stay. The last warning (P. Sokolov-Skalya) Soviet Posters (1917-1941)

Photos aléatoires
Stay. The last warning (P. Sokolov-Skalya) Affiche — Soviet Posters