Portrait of nanny Zinaida Serebryakova (1884-1967)

«Portrait of nanny» - Zinaida Serebryakova