Pond in the Tsarskoye Selo Zinaida Serebryakova (1884-1967)

«Pond in the Tsarskoye Selo» - Zinaida Serebryakova