Portrait of S. R. Ernst Zinaida Serebryakova (1884-1967)

«Portrait of S. R. Ernst» - Zinaida Serebryakova