Louis XVIII (1755-1824) in his Study at the Tuileries Francois Pascal Simon Gerard (1770-1837)

Photos aléatoires
Louis XVIII (1755-1824) in his Study at the Tuileries — Francois Pascal Simon Gerard