Louis XVIII (1755-1824) Francois Pascal Simon Gerard (1770-1837)

Photos aléatoires
Louis XVIII (1755-1824) — Francois Pascal Simon Gerard