Ludolf Backhuysen (1630-1708) – Slightly choppy sea with ships Part 3

Photos aléatoires
Ludolf Backhuysen (1630-1708) - Slightly choppy sea with ships — Part 3