Rostov. Church on Ishna Roerich N.K. (Part 1)

«Rostov. Church on Ishna» - Roerich N.K. (Part 1)