vc JacekYerka TruancyAtThePond Jacek Yerka (1952-)

vc JacekYerka TruancyAtThePond — Jacek Yerka