James Abbott Mcneill Whistler (1834-1903)

1834,1903
Artiste James Abbott Mcneill Whistler