Tintoretto Lultima cena, 1592-94, 360x560 cm, San Giorgio M Tintoretto (Jacopo Robusti) (1518-1594)

Photos aléatoires
Tintoretto Lultima cena, 1592-94, 360x560 cm, San Giorgio M — Tintoretto (Jacopo Robusti)