The Birth of St. John the Baptist detail WGA Tintoretto (Jacopo Robusti) (1518-1594)

Photos aléatoires
«The Birth of St. John the Baptist detail WGA» - Tintoretto (Jacopo Robusti)