The Birth of St. John the Baptist detail WGA Tintoretto (Jacopo Robusti) (1518-1594)

Photos aléatoires
The Birth of St. John the Baptist detail WGA — Tintoretto (Jacopo Robusti)