St Mark Saving a Saracen from Shipwreck WGA Tintoretto (Jacopo Robusti) (1518-1594)

Photos aléatoires
St Mark Saving a Saracen from Shipwreck WGA — Tintoretto (Jacopo Robusti)